Original och trycksaker

Vi formger gärna era trycksaker och kan ta fram allt från enkla visitkort till större kataloger. Det är upp till er om vi ska ta hand om hela produktionen från idé till färdig produkt, eller om vi ska färdigställa originalet efter era skisser.

Ni kan antingen utnyttja vårt nära samarbete med tryckerier eller välja det tryckeri ni föredrar. Vi kommer alltid se till att det färdiga resultatet motsvarar era förväntningar.Exempel på original och trycksaker:

• Visitkort, brevpapper och kuvert
• Nyhetsbrev och inbjudningar
• Kataloger och manualer
• Utskick och flygblad
• Tidningar (kund- och interntidningar)
• Broschyrer, foldrar och produktblad
• Företagspresentationer
• Affischer och skyltar
• Annonser
• Profilreklam

trycksaker