Läs mer om vilka tjänster vi kan erbjuda

Företagsprofil

Man kan säga att den grafiska profilen är en plattform för den visuella kommunikationen med kunderna. Därför är det av högsta vikt att profilen är målgruppsinriktad och förmedlar företagets budskap på ett klart och tydligt sätt. Vad vill Ni säga till era kunder? (LÄS MER)

Logotyp

Valet av logotyp är ett av de viktigaste strategiska valen för ett nystartat företag. Logotypen kommer att representera företaget eller produkten under en lång tid och bör därför vara laddad med företagets identitet, dess kärnvärden och löften till kunden. (LÄS MER)

Trycksaker

Vi formger gärna era trycksaker och kan ta fram allt från enkla visitkort till större kataloger. Det är upp till er om vi ska ta hand om hela produktionen från idé till färdig produkt, eller om vi ska färdigställa originalet efter era skisser. (LÄS MER)

Foto & Bild

På JB Design Corner tycker vi om att arbeta med alla sorters bilder, både punktuppbyggda bilder som till exempel foton och vektorbaserade bilder som till exempel illustrationer. Oavsett vad du behöver så kan vi hjälpa dig att skapa eller leta upp rätt bild för dig. (LÄS MER)

Mässor & Event

Om man ska delta i en mässa eller någon annan speciell event, tex en skyltning, vill man gärna synas ordentligt. Vi kan hjälpa er att designa material för er exponering och har kontakter som kan hjälpa med olika typer av material. Vi kan ta hand om hela produktionen till färdig produkt. (LÄS MER)

Web

Utvecklingen har gått snabbt framåt och idag är internet en av de största marknaderna för reklam. Alla företag förväntas ha sin egen sida på internet och hemsidan är ofta det första kunden ser av Ert företag. Vad vill Ni att det första intrycket ska bli? (LÄS MER)