Grafisk Profil

Att ett företag har en grafisk profil innebär att det har tydliga riktlinjer för designen på sitt marknadsföringsmaterial så att kunderna genast känner igen dem. Man kan säga att den grafiska profilen är en plattform för den visuella kommunikationen med kunderna. Därför är det av högsta vikt att profilen är målgruppsinriktad och förmedlar företagets budskap på ett klart och tydligt sätt. Vad vill ni säga till era kunder?

En grafisk profil kan bland annat innehålla logotyp, visitkort, brevpapper, typografi, färgschema och grafiska element samt en enkel profilmanual för att förenkla ett enhetligt användande av dessa. Vi kan hjälpa er med att skapa en logotyp eller en fullständig grafisk profil från grunden, eller vidareutveckla en ni redan har. Fråga oss gärna om ni vill veta mer om vård av varumärke!Exempel på profilmaterial:

• Logotyp
• Visitkort
• Brevpapper
• Kuvert
• Fakturor
• Profilmanual

företagsprofil